การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศเป็นระบบที่มีการใช้พลังงานมาก ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ประหยัดพลังงานมากที่สุด และเมื่อใช้เครื่องปรับอากาศไปนานๆประสิทธิภาพจะต่ำลง จึงควรพิจารณาเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่า อย่างไรก็ตามจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องปรับอากาศตัวเก่ามีประสิทธิภาพเท่าไร ดังนั้นจำเป็นต้องทำการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศให้เป็นเสียก่อน การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ Psychrometric Chart ซึ่งแกนบนกราฟนี้มีหลากหลาย แต่ที่จะใช้ในการตรวจวัด ประกอบด้วย 4 แกน ได้แก่ 1.อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry-bulb Temperature) 2.อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet-bulb Temperature) 3.เอนทาลปี (Enthalpy) 4.ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) รูปที่ 1 Psychrometric Chart [1] สิ่งที่ต้องตรวจวัด มีดังนี้ 1. พื้นที่หน้าตัดช่องลมออกจากคอยล์เย็น 2. ความเร็วลมที่ออกจากช่องลมคอยล์เย็น 3. อุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเข้าคอยล์เย็น 4. อุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์อากาศออกคอยล์เย็น 5. อุณหภูมิอากาศเข้าคอยล์ร้อน 6. กำลังไฟฟ้าเข้าเครื่องปรับอากาศ รูปที่ 2...