ZERO ENERGY มุ่งมั่นออกแบบงานวิศวกรรม ให้ประหยัดพลังงานสูงสุด ด้วยเงินลงทุนน้อยที่สุด

บทความของ ZERO ENERGY

ZERO ENERGY

มากกว่าการเป็นที่ปรึกษาพลังงาน

ลดต้นทุนพลังงาน

ประหยัดเวลา

ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

พัฒนาคน พัฒนาองค์กร

หลักสูตรที่ 1 : การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (แบบฟอร์มใหม่) และการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

หลักสูตรที่ 2 : เทคนิคการประหยัดพลังงานเบื้องต้น และการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ