fbpx

ที่ปรึกษาพลังงาน

ZERO ENERGY มีความยินดีเป็นที่ปรึกษาพลังงานให้แก่อาคาร/โรงงานของท่าน โดยเราให้บริการต่างๆ ดังนี้

 1. ตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานเครื่องจักร/อุปกรณ์
 2. ให้คำแนะนำการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 8 ขั้นตอน
 3. เสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
 4. อบรมอนุรักษ์พลังงาน
 5. จัดกิจกรรมพลังงานเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน
 6. จัดทำเล่มรายงานการจัดการพลังงาน(ส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, พพ.)
 7. เป็นที่ปรึกษาในการประกวดโครงการภาครัฐ เช่น Thailand Energy Awards, โครงการลดก๊าซเรือนกระจำภาคสมัครใจ (T-VER) เป็นต้น

หากท่านมีความสนใจให้ ZERO ENERGY เป็นที่ปรึกษาพลังงานในองค์กรของท่าน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง Contact@zeroenergy.co.th

 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

************************************************************

บทความที่เกี่ยวข้อง การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

************************************************************