ดวงอาทิตย์ให้พลังงานจำนวนมหาศาลแก่โลกเรา พลังงานจากดวงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานทดแทนที่สำคัญที่สุด เป็นพลังงานสะอาดไม่ทำปฏิกิริยาใดๆอันจะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ในส่วนของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ในเกณฑ์สูง รังสีอาทิตย์ รังสีแสงอาทิตย์ หมายถึง พลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ ประกอบด้วย 1. รังสีตรง (Direct radiation) คือ รังสีที่ถึงพื้นผิวโลกโดยตรง 2. รังสีกระจาย (Diffuse radiation) คือ รังสีที่กระจัดกระจายที่มาถึงพื้นผิวโลก ซึ่งอาจเกิดจากการกระทบก้อนเมฆ หรือ ชั้นบรรยากาศ 3. รังสีสะท้อน (Reflect radiation) คือ รังสีที่สะท้อนจากวัตถุ รังสีรวม = รังสีตรง + รังสีกระจาย + รังสีสะท้อน สเปกตรัมของรังสีอาทิตย์ สเปกตรัมของรังสีอาทิตย์ จะมีระดับพลังงานและความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 1. รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ซึ่งเป็นรังสีคลื่นสั้น มีพลังงานสูงมาก สามารถทะลุทะลวงวัตถุโปร่งแสงได้ดี...