fbpx

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ZERO ENERGY เป็นทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ชนิดบุคคลธรรมดา [เลขที่ใบอนุญาต บ.0128/60] การตรวจสอบจะเน้นให้คำแนะนำด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยทีมผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ประกอบด้วย

  • ผู้ชำนาญการ(สามัญวิศวกรเครื่องกล) จำนวน 1 คน
  • ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (ภาคีวิศวกร) จำนวน 2 คน
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ส่งมอบให้ท่าน ภายในวันที่เข้าตรวจ
บริการส่งเล่มรายงานผลการตรวจสอบและรายงานพลังงาน ให้แก่ พพ. ฟรี !!!

 

สนใจให้ ZERO ENERGY เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานภายในองค์กรของท่าน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact@zeroenergy.co.th

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

************************************************************

บทความที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

************************************************************