fbpx

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ZERO ENERGY เป็นทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ชนิดบุคคลธรรมดา  การเข้าตรวจสอบจะให้คำแนะนำด้านอนุรักษ์พลังงาน/ด้านระบบการจัดการพลังงานด้วยสไตล์เป็นกันเองโดยทีมผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย

  • ผู้ชำนาญการ(สามัญวิศวกรเครื่องกล) จำนวน 1 คน
  • ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (ภาคีวิศวกร) จำนวน 2 คน
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ส่งมอบให้ท่าน ภายในวันที่เข้าตรวจ
บริการส่งเล่มรายงานผลการตรวจสอบและรายงานพลังงาน ให้แก่ พพ. ฟรี !!!

 

สนใจให้ ZERO ENERGY เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานภายในองค์กรของท่าน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง…

Contact@zeroenergy.co.th, Tel. 080-074-9802

************************************************************

บทความที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

************************************************************