fbpx

การตรวจวัดประสิทธิภาพ Cooling Tower ตามมาตรฐาน CTI โรงไฟฟ้าโรจนะ (โครงการ 1-2-3)

การตรวจวัดประสิทธิภาพ Cooling Tower ตามมาตรฐาน CTI (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) โรงไฟฟ้าโรจนะ (โครงการ 1-2-3) 19, 31 ก.ค. 62 / 20, 26, 30 ส.ค. 62 / 5, 9 ก.ย. 62  

Read More